Regulamin

 1. Aby rezerwacja została zatwierdzona należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł wciągu 48h od momentu złożenia rezerwacji. Pozostałą kwotę pobytu opłaca się w dniu przyjazdu.
 2. Umowa zostaje zawarta w momencie wpłaty zaliczki oraz po wniesieniu kaucji w wysokości 300zł w momencie zameldowania.
 3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub jego skrócenia opłaty nie podlegają zwrotowi.
 4. Doba hotelowa trwa u nas od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 5. Na terenie ośrodka cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00.
 6. Przyjmowanie dodatkowych gości jest możliwe wyłącznie za zgodą Właściciela obiektu oraz wymaga dodatkowej opłaty.
 7. Jeżeli liczba osób wynajmujących obiekt jest wyższa niż umówiona, Właściciel ma prawo do:
  – odmówienia przyjęcia osób dodatkowych,
  – odstąpienia od umowy z winy wynajmujących.
 8. Parkowanie pojazdów jest możliwe tylko w miejscu do tego przeznaczonym, na bezpłatnym, niestrzeżonym parkingu. W związku z tym właściciel domków nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo pozostawionych samochodów oraz mienia i szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 9. Wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie ośrodka. Goście zobowiązani są rozliczyć się z wyposażenia domu i ponoszą odpowiedzialność finansową za zniszczone rzeczy. Cennik i wykaz dostępny u właściciela domków.
 10. Najemca zobowiązany jest oddać obiekt wysprzątany, w takim stanie w jakim go odebrał, w przeciwnym razie zobowiązany jest wnieść dodatkową opłatę w wysokości 100zł.
 11. Wykupiony pobyt w domkach nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do wczasowiczów, właściciel domków nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego wczasowiczów.
 12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w domku obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia domu z wyłączeniem ładowarek do telefonów, laptopów oraz aparatów fotograficznych. Zabrania się także palenia papierosów, cygar, fajek i innych wyrobów tytoniowych.
 13. Grillowanie odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu. Zabrania się grillowania na tarasach.
 14. Wynajmujący zobowiązany jest do segregowania odpadów. Możliwa jest rezygnacja z segregowania śmieci po wniesieniu jednorazowej opłaty w wysokości 50zł.
 15. Obiekt jest monitorowany, wizerunek osób jest rejestrowany.